Verkooprechten

Wie een eigen woning wenst aan te kopen dient hierop registratiebelasting of verkooprecht te betalen. Sinds 1 januari 2020 zijn er enkele tariefwijzigingen doorgevoerd. Hieronder een beknopte uiteenzetting over de geldende tarieven en mogelijke vermindering bij de aankoop van de enige eigen woning in het Vlaamse gewest.

 

1. ALGEMEEN TARIEF

Het algemene basistarief bedraagt 10%

 

2. VERLAAGDE TARIEVEN

Enige eigen woningBij de aankoop van de enige eigen woning geldt het verlaagd tarief van 6%. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden:

  • De aankoop dient te gebeuren door een natuurlijk persoon.
  • Het moet effectief gaan over een koop-verkoop, een zuivere aankoop dus.
  • Het moet gaan over de aankoop van de volle eigendom.
  • Het gaat over de enige/eigen woning.
  • U moet zich binnen de twee jaar inschrijven in het bevolkingsregister op het adres van de aangekochte woning.

Ingrijpende energetische renovatieIndien u zich verbindt tot het uitvoeren van een ingrijpende energetische renovatie van de enige eigen woning kan u een bijkomende korting genieten van 1% wat neerkomt op een verkooprecht van 5%.

Beschermde monumentenIn het geval van de aankoop van beschermde monumenten als eigen woning geldt het tarief van 1%.

 

3. VERMINDERINGEN

Naast het verlaagd tarief van 6% kan men genieten van een bijkomende vermindering voor de aankoop van de enige eigen bescheiden woning. Men moet voldoen aan de voorwaarden van de enige eigen woning en deze mag maximaal €200.000 kosten. In Vlaamse kernsteden en de Vlaamse Rand rond Brussel mag de maximale aankoopprijs €220.000 bedragen. Men krijgt dan een extra korting ten bedrage van €5.600.

Indien men reeds kan genieten van het aanvullend verlaagd tarief van een ingrijpende energetische renovatie dan bedraagt de extra korting slechts €4.800.

 

4. MEENEEMBAARHEID

Bij de aankoop van een nieuwe woning kan je een deel van de registratierechten, betaald bij de aankoop van de vorige woning, worden ‘meegenomen’ (in mindering gebracht). De meeneembaarheid wordt per koper individueel beoordeeld. Bij de aanvraag tot meeneembaarheid moet worden rekening gehouden met volgende beperkingen:

  • het mee te nemen verkooprecht wordt beperkt tot uw wettelijk aandeel in het verkooprecht dat betaald werd bij de aankoop van de vorige woning (er kan niet meer worden 'meegenomen' dan oorspronkelijk werd betaald);
  • het meeneembare verkooprecht bedraagt maximaal €12.500 (per vastgoedtransactie);
  • het maximumbedrag van €12.500 wordt bovendien beperkt in verhouding tot de fractie die u individueel bekomt in het nieuw aangekochte onroerend goed (beperking per koper individueel);
  • het door u mee te nemen verkooprecht wordt beperkt tot uw wettelijk aandeel in het verkooprecht verschuldigd op de nieuw aangekochte woning.